Kandidát na starostu

RNDr. Martin Zaťovič

Veľa sme spravili, veľa nás čaká. Pokračujme.

Kandidáti na mestských poslancov

Ing. Juraj Káčer

Mgr. Zdenka Zaťovičová

PhDr. Ľuboš Krajčír

Kandidáti na miestnych poslancov

1. obvod

Ing. Juraj Horan

Ing. Martin Lupták

Ing. Pavel Vladovič

Mgr. Mária Belicová

Mgr. Marián Podrazil

PhDr. Ľuboš Krajčír

2. obvod

Branko Semančík

Ján Ružovič

JUDr. Dávid Béreš

Mgr. Alexej Dobroľubov

Mgr. Marcel Burkert

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

Vladimír Straka

3. obvod

Ing. Ján Palárik

Ing. Marián Bohunský

JUDr. Dušan Mikuláš

Mgr. art Magdaléna Škrovanová

Mgr. Matej Nagy

Tomáš Husár

4. obvod

Ing. Igor Mravec

Ing. Juraj Káčer

Ing. Mário Borza

Marián Takács

Maroš Repík

Štefan Gubrica

Chcete s nami hovoriť o trápeniach aj radostiach, o našich plánoch a vašich predstavách?

Prečo kandidujeme a čo chceme dosiahnuť?

Menu