Naše aktivity - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dúbravka sa v posledných rokoch zmenila k lepšiemu. Je to možné vďaka fungujúcej samospráve, ktorej záleží na obyvateľoch, a vďaka poslancom, ktorí sú schopní spolupracovať. Čo sme dokázali?

Životné prostredie

  • z ulíc zmizlo 150 starých vozidiel
  • vyčistili sme 33 čiernych skládok
  • vysadili sme viac ako 200 nových stromov, 300 metrov štvorcových cibuľovín v trávnatých porastoch
  • boli osadené nové smetné koše, viac košov pre psie exkrementy
  • bolo pristavených viac veľkokapacitných kontajnerov
  • zakúpili sme multikáru a vysávač na psie exkrementy
  • vytvorili sme upratovaciu „čatu“ zamestnancov na miestnom úrade, ktorí majú na starosti čistotu
  • zrealizovali sme masívnejšiu výsadbu nových stromov a ošetrovanie a orezávanie existujúcich.
  • 20 500 eur bolo použitých ako príspevok mestskej časti na výstavbu nových kontajnerových stojísk, 15 300 eur sme investovali do búrania starých stojísk, odstraňovania múrov, skruží a čistenia verejného priestoru. Vyvezených bolo viac než 100 ton exkrementov zo smetných košov.
Menu