Naše aktivity - SOCIÁLNA OBLASŤ

Dúbravka sa v posledných rokoch zmenila k lepšiemu. Je to možné vďaka fungujúcej samospráve, ktorej záleží na obyvateľoch, a vďaka poslancom, ktorí sú schopní spolupracovať. Čo sme dokázali?

Sociálna oblasť

  • odstráňujeme bariéry a sprístupňujeme Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva na miestnom úrade
  • zvýšili sme príspevok na stravovanie seniorov, čoho úspech sa prejavili niekoľkonásobným nárastom stravníkov (z 25 na vyše 200)
  • zrealizovali sme úspešné zbierky hračiek a školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín
  • na rozvoz obedov sme kúpili auto so špeciálnou izotermickou jednotkou
  • zrealizovali sme mnohé nové podujatia pre seniorov, zaviedli sme nové tradície – športové, kultúrne, náučné – odborné
  • sprístupnenili sme Dúbravské noviny aj pre nevidiacich.
Menu