Naše aktivity - ŠKOLSTVO A ŠPORT

Dúbravka sa v posledných rokoch zmenila k lepšiemu. Je to možné vďaka fungujúcej samospráve, ktorej záleží na obyvateľoch, a vďaka poslancom, ktorí sú schopní spolupracovať. Čo sme dokázali?

Školstvo a šport

  • Vybudovanie 2 nových MŠ, všetky trojročné deti prijaté do MŠ
  • Zatepľovanie materských škôl
  • všetky sociálne zariadenie v materských školách zrekonštruované
  • rekonštrukcia veľkých telocviční, šatní a soc. zariadení vo všetkých základných školách
  • podpora športových klubov
  • vybudovanie multifunkčného športoviska
Menu