Naše aktivity - PRE DETI

Dúbravka sa v posledných rokoch zmenila k lepšiemu. Je to možné vďaka fungujúcej samospráve, ktorej záleží na obyvateľoch, a vďaka poslancom, ktorí sú schopní spolupracovať. Čo sme dokázali?

Veľké premeny – vybudovali sme nové ihrisko na ulici kpt. Rašu, ihrisko Duna na Valachovej, ihrisko Ožvoldíkova, ihrisko na Galbavého, nové ihrisko Žihadielko a ihrisko v Parku Družba. Podarilo sa nám zrevitalizovať Park na Pekníkovej.

Menšie obnovy ihrísk, dopĺňanie hracích prvkov sa týkajú ihriska Húščavova, ihriska na ulici kpt. Rašu, Pri kríži, Cabanova, Tranovského, Považanova, Ľuda Zúbka. Obnovili sme aj ihrisko na ulici Janka Alexyho a ihrisko na Sekurisovej.

Ihriská vytvárané v spolupráci s komunitami a združeniami – ihrisko pri lekárni ZS Saratov, ihrisko Homolova-Pri kríži, nové dopravné ihrisko pri MŠ Cabanova a pri MŠ Pri kríži.

Menu