Zdenka Zaťovičová

Kandidátka na mestskú poslankyňu

+421 905 666 815
Vydatá, dve deti

2010 -2014 – poslankyňa mestskej časti Bratislava – Dúbravka

 • predsedníčka „Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie“ miestneho zastupiteľstva
 • poslanecký člen „Komisia školstva“ miestneho zastupiteľstva v Dúbravke
 • člen, odborník komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR „ Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania“

 

2014 – 2018 –  poslankyňa mestského zastupiteľstva hl.mesta SR Bratislava

 • poslankyňa mestského zastupiteľstva
 • člen Mestskej rady
 • podpredseda komisie – sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
 • podpredseda komisie na udeľovanie grantov pre školstvo, šport a soc.aktivity
 • člen komisie školstva, športu a kultúry
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu
 • člen komisie na udelenie grantu pre mnohodetné rodiny
 • člen komisie Peňažný fond športu
Menu