Štefan Gubrica

Kandidát na miestneho poslanca

+421 903 43 40 35
narodený 1963

06/2015 – súčasnosť : športový manažér                                                         

10/2010  – súčasnosť : SZČO – technická správa budov, technik PO , BOZP

technik požiarnej ochrany

technik BOZP

 

 08/2008-10/2010  Slovenská sporiteľňa a.s.

 Technik – správca budovy

 Kontrola technického stavu objektov

 • Zabezpečovanie odborných prehliadok a revízií TZB
 • Zabezpečovanie a výber dodávateľov, vyhodnocovanie cenových ponúk
 • Komunikácia s dodávateľmi , externými firmami, štátnymi inštitúciami…
 • Zabezpečovanie prevádzky kongresových miestností
 • Sledovanie technického stavu budovy, zabezpečovanie opráv
 • Kontrola dodržiavania separácie odpadových surovín
 • Kontrola kvality upratovacích prác

 

10/ 2007-08/2008 –  SZČO

 

12/1999-09/2007   – British Council              

Technický asistent

 • Technická asistencia a podpora projektu Building investment (BIP)
 • Pravidelné a nepravidelné zabezpečenie technických a údržbárskych prác
 • Prevádzkovanie plynovej kotolne, údržba a kontrola vykurovacieho systému
 • Aktívna podpora Office managerovi v administracii BIP
 • Aktívna podpora PR managera pri organizácií výstav a podujatí
 • Vedenie a vyúčtovanie pokladne
 • Poštové služby – príprava odchádzajúcej pošty, objednávanie kuriérov, odosielanie poštových zásielok
 • Údržba všetkých technických vybavení a zariadení budovy
 • Drobné údržbárske práce
 • Zabezpečovanie a kontrola BOZP a OPP
 • Komunikácia s externými firmami – dodávateľmi prác, štátnymi inštitúciami…
 • Prevádzkovanie firemného auta (zabezpečenie servisu, kniha jázd)

 

06/1997 – 12/1999  Dom zahraničných Slovákov

Odborný technicko-hospodársky  referent

 • vedenie majetku a skladov
 • organizácia  PR podujatí – výstavy, recepcie, plesy
 • správa budovy
 • organizácia opráv TZB, vykonávanie údržby
 • organizovanie školení BOZP,OPP, kontrola požiarneho vybavenia
 • správa vozového parku
 • drobné údržbárske práce

 

1995 – 1997   CK TIPTOUR

Správca kempingu   (Francúzsko, Taliansko)

 • organizačné zabezpečenie kempingu – ubytovacie a stravovacie služby
 • ubytovanie hostí
 • vedenie pokladne

 

1993 – 1995  SLOVNAFT, a.s.

Správca ubytovne

 • organizačné a technicko-materiálne zabezpečenie prevádzky ubytovacieho zariadenia
 • úzka spolupráca s vedením ubytovní
 • drobné údržbárske práce

 

1982 – 1993   SLOVNAFT, a.s.

 Strojný technik

 • organizácia a realizácia opráv technických zariadení čističky odpadových vôd
Menu