Pavel Vladovič

Kandidát na miestneho poslanca

+421 911 141 401
ženatý, otec dvoch detí, ekonóm

Prečo som sa rozhodol opäť kandidovať? Je to jednoduché. Už v tomto volebnom období som pôsobil v komisiách, ktoré sú poradným orgánom starostu a miestneho zastupiteľstva. Rozbehli sme viacero aktivít, na dokončenie ktorých je potrebný dlhší časový rámec ako štvorročné volebné obdobie. Nerád odchádzam od nedokončeného, chcem tieto projekty úspešne ukončiť a dosiahnuť zlepšenie života v Dúbravke.

 

Rád som pracoval v tíme súčasného starostu už teraz končiace volebné obdobie a chcem pracovať aj v tíme pre roky 2018-22. Najmä ak sa v našom obvode podarilo vytvoriť tím, ktorý má snahu aj schopnosti a chce pomôcť riešiť problémy nášho obvodu a pomôcť starostovi v jeho snahe o zlepšenie podmienok pre život v Dúbravke.

 

Čo som riešil v zastupiteľstve doteraz? Pracoval som ako predseda legislatívno-právnej, mandátovej komisie, ktorá má v správe aj riešenie nakladania s majetkom a aj ako člen ekonomickej komisie a mediálnej komisie. Riešili sme legislatívne opatrenia našej mestskej časti, snažili sme sa spravovať jej majetok a riešiť služby pre našich občanov tak aby sme ich vedeli riešiť aj v dlhodobom horizonte.

 

 

Menu