RNDr. Martin Zaťovič

Kandidát na starostu

  • 2006 -2010 poslanec MZ MČ Bratislava – Dúbravka
  • od 2009 poslanec BSK (2014-2017 podpredseda BSK)
  • 2010 – 2014 poslanec MsZ hl.mesta SR Bratislava
  • od 2014 – starosta MČ Bratislava-Dúbravka
Menu