Marián Takács

Kandidát na miestneho poslanca

+421 905 406359
Narodený 1979

December 2010 – December 2014

  • Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
  • Predseda komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
  • Člen ekonomickej komisie

 

December 2014 – December 2018

  • Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
  • Člen miestnej rady
  • Člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
  • Člen komisie školstva a mládeže
Menu