Marián Podrazil

Kandidát na miestneho poslanca

predseda Komisie školstva a mládeže

– podpora projektov formou pridelenej dotácie pre dúbravské školy, škôlky, organizácie a centrá

– spolupráca s riaditeľmi materských/základných škôl

– zabezpečenie grantu formou IT vybavenia do škôl a škôlok

– v spolupráci s poslancami, vedením mestskej časti a zamestnancov úradu sa podarilo vybudovať dve nové materské škôlky na Fedákovej a Bullovej ulici

 

člen Komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku

– pripomienkovanie/posudzovanie vplyvov developerskych zámerov na životné prostredie v MČ Dúbravka

– podpora budovania kontajnerových stojísk formou dotácie

–  revitalizácia detských ihrísk, osádzanie nových hracích prvkov

–  doplnenie odpadkových košov a košov na exkrementy na základe spätnej väzby od občanov

Menu