Marián Bohunský

Kandidát na miestneho poslanca

+421 903 762 735

V rámci 29 ročných pracovných a iných odborných skúseností pravidelný kontakt s volenými zástupcami verejnej správy (členovia Komise kultúry a športu, zamestnanci mestských častí, Magistrátu hl. mesta, zamestnanci mestských príspevkových organizácií, Mestskej polície, BKIS a pod.) ako aj štátnej správy.

Menu