Juraj Štekláč

Kandidát na miestneho poslanca

Som lekár. Vo svojej odbornosti sa venujem internej medicíne a endokrinológii.
Som konziliárom pre endokrinológiu a špecialistom v sonografii štítnej žľazy.

Nakoľko mi nie sú ľahostajné veci v mojom okolí, rozhodol som sa vstúpiť do verejného života. V roku 2014 som sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva v bratislavskej Dúbravke.

Narodil som sa v roku 1970 v Trnave ako prvorodený z 3 detí v rodine stredoškolskej profesorky a vysokoškolského učiteľa. Absolvoval som Základnú školu na Batkovej ulici v Dúbravke, chodil som tam do hudobnej školy, kde som sa venoval hre na zobcovu a priečnu flautu a na fanfáru. Hrával som basketbal za Inter Bratislava, venoval som sa aj iným športom, hlavne vodným a lyžovaniu.

V roku 1985 som absolvoval triedu so zameraním na matematiku Gymnázium A. Markuša (terajšie Gymnázium Grösslingova), ktoré bolo známe svojím príklonom k slobodnému a kritickému mysleniu.

V roku 1988 som začal študovať na lekárskej fakulte. V novembrovej revolúcii v roku 1989 som sa zúčastnil na prodemokratickom hnutí.

V roku 1995 som nastúpil na Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, kde som sa zoznámil nielen s prácou lekára, ale aj s úlohou cirkevných nemocníc v systéme zdravotnej starostlivosti. Venoval som sa tu tiež práci na jednotke intenzívnej starostlivosti a práci na oddelení paliatívnej onkológie.

  • od r. 2014 som poslancom Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka
  • som predsedom Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
  • som členom Kultúrnej komisie
Menu