Juraj Horan

Kandidát na miestneho poslanca

+421 905 236 036
narodený 1964, v Dúbravke žije od roku 1973

2014-poslanec mestská časť Bratislava – Dúbravka (1. obvod)

-komisia ekonomická

-komisia životného prostredia

Komisia mandátna a imunitná

Člen rady ZŠ Sokolíkova a MŠ Galbavého

zameranie počas mandátu –revitalizácia zelene, vznik parkovacích miest atd.

Menu