Alexej Dobroľubov

Kandidát na miestneho poslanca

December 2014 – súčasnosť – poslanec miestneho zastupiteľstva  mestskej častu Bratislava – Dúbravka

  • Príprava VZN,
  • Povinnosti, ktoré ukladá zákon o obecnom zradení
Menu