Naše aktivity - KULTÚRA

Dúbravka sa v posledných rokoch zmenila k lepšiemu. Je to možné vďaka fungujúcej samospráve, ktorej záleží na obyvateľoch, a vďaka poslancom, ktorí sú schopní spolupracovať. Čo sme dokázali?

Kultúra – zrealizovali sme mnohé nové kultúrne a športové podujatia, oživili sme Kultúrne leto a rozšírili Dúbravské hody z dvoch dní na tri.

Obnovili a vyčistili sme sochy a umelecké diela vo verejnom priestore Dúbravky, stretli sme sa s autormi diel, budujeme vzťah k dielam vo verejnom priestore.

Oživenie tradície dúbravských krojov, ich znovu vytvorenie a využitie pri Dúbravských hodoch.

Menu