Kandidáti na miestnych poslacov

1. obvod

Ulice: 

Hanulova, Považanova, Sokolíková, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Bezekova, Klimkovičova, Sch. Trnavského, Bujnákova, Galbavého, Kudlákova, Chrobákova, J.V. Dolinského, J. Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, Štepná, Záhradkárska, Žatevná

Kandidáti na miestnych poslancov

Ing. Juraj Horan

Ing. Martin Lupták

Ing. Pavel Vladovič

Mgr. Mária Belicová

Mgr. Marián Podrazil

PhDr. Ľuboš Krajčír

2. obvod

Ulice

Tranovského, Karola Adlera, Cabanova, Fedákova, Homolova, Gallayova, Moyšova, Martina Granca, Kristy Bendovej, Pri kríži, Ožvoldíkova

Kandidáti na miestnych poslancov

Branko Semančík

Ján Ružovič

JUDr. Dávid Béreš

Mgr. Alexej Dobroľubov

Mgr. Marcel Burkert

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

Vladimír Straka

3. obvod

Ulice

Saratovská, Nejedlého, Agátová, Sekurisova, Drobného, Ušiakova, Dražická, Lysákova, Na vrátkach, Kpt. Rašu, Dúbravčícka, Pri Hrubej lúke

Kandidáti na miestnych poslancov

Ing. Ján Palárik

Ing. Marián Bohunský

JUDr. Dušan Mikuláš

Mgr. art Magdaléna Škrovanová

Mgr. Matej Nagy

Tomáš Husár

4. obvod

Ulice

Bilíkova, J.Alexyho, V. Valachovej, Batkova, Landauova, Bazovského, Červeňákova, Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Bullova, Lipského, Polianky, Harmincova, Húščavova, Ľ. Zúbka,

Kandidáti na miestnych poslancov

Ing. Igor Mravec

Ing. Juraj Káčer

Ing. Mário Borza

Marián Takács

Maroš Repík

Štefan Gubrica

Menu