Zdenka Zaťovičová

Kandidátka na mestskú poslankyňu

+421 905 666 815
Vydatá, dve deti
Komunálna politika

2010 -2014 – poslankyňa mestskej časti Bratislava – Dúbravka

 • predsedníčka „Sociálno-zdravotnej a bytovej komisie“ miestneho zastupiteľstva
 • poslanecký člen „Komisia školstva“ miestneho zastupiteľstva v Dúbravke
 • člen, odborník komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR „ Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania“

 

2014 – 2018 –  poslankyňa mestského zastupiteľstva hl.mesta SR Bratislava

 • poslankyňa mestského zastupiteľstva
 • člen Mestskej rady
 • podpredseda komisie – sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
 • podpredseda komisie na udeľovanie grantov pre školstvo, šport a soc.aktivity
 • člen komisie školstva, športu a kultúry
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu
 • člen komisie na udelenie grantu pre mnohodetné rodiny
 • člen komisie Peňažný fond športu
Zamestnanie

1995 – 1997   VCS  a zasielateľstvo (colná deklarantka)

1997 – 1999   Advokátska kancelária Čechová – Hrbek (advokátska tajomníčka)

2000 – 2011   Sociálna poisťovňa, ústredie (asistent generálneho riaditeľa SP,              odborný referent – analytik – oddelenie stratégie SP)

2011 – 2018   Bratislavský samosprávny kraj (projektový manažér – Odbor implementácie SO/RO pre OPBK)

Vzdelanie

1983 – 1991   ZŠ Cádrova 15

1991 – 1995   Gymnázium Bilíkova

2003 – 2008  TU, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Mgr.

odbor sociálna práca – aplikovaná v praxi

Záľuby

rodina, šport, hudba, tanec, záhrada, varenie, motorka

Menu