Tomáš Husár

Kandidát na miestneho poslanca

+421908783866
Komunálna politika (2014-2018)

november 2014 – doteraz

poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

predseda Komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku;

člen Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom

 • Obnova zastávok MHD
 • Vznik komunitnej záhrady
 • Cyklolávka Dúbravka – Lamač
 • Podpora budovania kontajnerových stojísk, nových detských ihrísk
Zamestnanie

08/2015 – doteraz

Ellas – detská strava s.r.o. / Majiteľ

Dovoz potravín pre deti z UK, administrácia eshopu www.detskastrava.eu a veľkoobchodu (objednávky, fakturácie, logistika, komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi, správa webovej stránky)

 

04/2015 – 08/2016

Biokurier.sk (Softac s.r.o.) / Obchodný koordinátor

Vlastný projekt www.biokurier.sk

 

05/2013 – 12/2014

Filo & Tomasik, s.r.o / Obchodný koordinátor

Obchodný koordinátor pre internetový obchod www.debnickari.sk

 

07/2013 – doteraz

Softac, s.r.o / Administratívny pracovník (Majiteľ)

Pomocné účtovné a administratívne práce, spracovanie jednoduchého účtovníctva,

vypracovávanie reportov, knihy jázd a pod.

Vzdelanie
 • 2011 – 2013 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava – Aplikovaná informatika
 • 2010 – 2011 Univerzita Komenského – Fakulta matematiky, informatiky a fyziky, Bratislava – Fyzika
 • 2006 – 2010 Gymnázium Bilikova 24, Bratislava – všeobecné štúdium so zameraním na cudzie jazyky
 • 1997 – 2006 Základná škola na Sokolíkovej ulici
Plány na roky 2018-2022
 • Zveľaďovanie verejného priestoru (menšie úpravy chodníkov, lavičiek, odpadkových košov, cyklostojanov, výsadba stromov a kríkov, …)
 • Podpora environmentálnych projektov v Dúbravke (viazaná položka v rozpočte pre komisiu ŽP)
 • Vytvorenie mapy cyklotrás (zozbieranie podkladov a plánov, vypracovanie konkrétnych projektov)
 • Budovanie zatrávňovacích ekologických parkovacích miest
Menu