Vladimír Straka

Kandidát na miestneho poslanca

+421 905 209 777
Narodený v roku 1968
Komunálna politika
Zamestnanie

september 2012– súčasnosť –  Finančný poradca

SZČO, (Slovensko)

Manažovanie portfólia klientov na dennej báze, príprava kalkulácií a ponúk, denné stretnutia s klientami optimalizácia korelácie ponuky a dopytu

 

august 2010 – jún 2012 Konateľ

MH Development s.r.o., Bratislava (Slovensko)

Optimalizácia procesov v prebiehajúcom projekte, bez negatívnych dopadov na existujúce vzťahy,

znižovanie nákladov.  Plánovanie finančných a technických operácií v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Operatívne vyhodnocovanie dát z rôznych zdrojov a aplikácia

 

január 2007– august 2010 – Finančný poradca

SZČO, (Slovensko)

Denné stretnutia s klientami optimalizácia korelácie ponuky a dopytu

 

január 2002 – september 2006 – Riaditeľ pobočky

Ľudová banka, a.s. (Volksbank GmbH), Bratislava (Slovensko)

Denné vyhodnocovanie produkcie, reporting

Zodpovednosť za dodržiavanie vysokých štandardov bankových služieb, vzdelávanie, motivácia

zamestnancov, aktívna participácia na realizácii obchodov

Akvizície, pracovné/prijímacie pohovory so zamestnancami/uchádzačmi, koordinácia a organizácia činnosti na pobočke, kontrola činnosti zamestnancov, kaučing, vyhodnocovanie, vysoká miera profesionality, kompetentnosti a diskrétnom zaobchádzaní s citlivými/tajnými, informáciami

 

marec 1995–december 2001 – Priehradkový pracovník, neskôr vedúci VIP oddelenia

Ľudová banka, a.s. (Volksbank GmbH), Bratislava (Slovensko)

Práca s klientami, hotovostné operácie, ponuka produktov v optimálnom zložení

Pozitívne zviditeľňovanie spoločnosti, zlepšovanie služieb, hľadanie nových možností služieb

Participácia na testovaní nových aplikácii a systému, zastupovanie manažéra v jeho neprítomnosti

Reportovanie výsledkov a zlepšovanie pracovných postupov, zvyšovanie bezpečnosti hotovostných a

bezhotovostných operácii, zvyšovanie efektivity dodržiavania zákonov (napr. ohľadne prania

špinavých peňazí)

Identifikácia špecifických klientskych potrieb a ich riešenie po spoločnej konzultácii

Vysoká úroveň profesionality, serióznosti, diskrétnosť

 

január 1990–december 1994 –  Prekladateľ/tlmočník, krupiér

Casino Bratislava, Bratislava (Slovensko)

Spolupráca s rakúskym vedením podniku pri zakladaní spoločnosti,

Znalosť kasínovych hier, pravidiel, dohľad na ich prísne dodržiavanie v spolupráci s orgánmi dozoru.

Dokonalá komunikácia s klientami/vedením aj vo vypätých situáciách

Práca v rušnom prostredí

 

január 1989–október 1989 – Recepčný

Hotel Crowne Plaza, Bratislava (Slovensko)

Rezervácie, ubytovávanie hostí, logistika izbových služieb

Odubytovanie hostí, fakturácia, úhrady

Zabezpečovanie špeciálnych služieb pre hostí (concierge)

Riešenie bezpečnosti v hoteli a okolí

Vzdelanie

2000–2006 – Ekonomická Univerzita, Bratislava (Slovensko)

1983 -1987  – Gymnázium Bilikova, Bratislava (Slovensko)

Menu