Matej Nagy

Kandidát na miestneho poslanca

+421 903 475 014
Narodený 1984, ženatý
Komunálna politika

2014 – 2018 – poslanec miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zamestnanie

2009 – súčasnosť  – Riaditeľ nízkoprahového programu pre deti a mládež ICHTYS                                                             Bratislava

2011 –  Zastupujúci predseda Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež                                                Bratislava

2006 – 2008- Liečebný pedagóg, preventista v Centre pedaogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava

2003 – 2006 – osobná asistencia chlapca s DMO – Bratislava

2005  -Bratislavský katolícka charita -Bratislava

Vzdelanie

2002 – 2006 – štúdium Liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského  Bratislava – magister

2002 – 2006 – Formácia a vedenie spoločenstiev, Teologická univerzita Trnavskej univerzity Bratislava bakalár

1994 – 2002 – Gymnázium sv. Uršule – Bratislava

1990 – 1994 -Základná škola sv. Uršule – Bratislava

 

2000 -2001   – Kurz Mauglí v džungli – kurz pre vodcov vĺčat

2001/2002 – Vodcovská lesná škola BAOBAB – kurz pre vodcov v Slovenskom skautingu

2002 – Kaukliarsky workshop

2007 – Teambuidling – budovanie tímov, Slovenský skauting

2008 – 2015 – Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze

 

Odborné znalosti

štátnica z pedagogiky, praktickej teológie, manažmentu a psychológie, diplomová práca na tému Zážitková pedagogika v práci s problematickou mládežou, terapia hrou, psychomotorická terapia, dramatoterapia a biblioterapia, teoretické podklady pre zážitkovú pedagogiku Kurta Hahna, pre preventívny výchovný systém don Bosca a pedagogiku v prírode lorda Roberta Baden-Powella, psychoterapeutický certifikát z logoterapie a exitenciálnej analýzy, práca s komunitou, príprava programu pre mladých, tvorba projektov, realizácia projektov, práca s PC – Word, Excel, vodičský preukaz sk. B

Záľuby

Cestovanie, turistika, cyklistika, hra na gitare, fotografia, manuálna práca na dome, veterány, netradičné športy (lezenie, frisbee…)

 

Aktivity

Skauting – vedenie najmladších skautov – vĺčat – od roku 1999 do roku 2007

Práca s problematickou mládežou – školský rok 2003/2004

Tábory so saleziánmi na Ukrajine – v roku 2003

Vodcovský lesná škola Výrus – 2002 – 2004 – výchova vodcov pre Slovenský skauting

Cieľ

Chcem svoje skúsenosti, vedomosti a schopnosti využiť pre pomoc deťom a mladým, ktorí ju potrebujú.

Menu