RNDr. Martin Zaťovič

Kandidát na starostu

Komunálna politika
  • 2006 -2010 poslanec MZ MČ Bratislava – Dúbravka
  • od 2009 poslanec BSK (2014-2017 podpredseda BSK)
  • 2010 – 2014 poslanec MsZ hl.mesta SR Bratislava
  • od 2014 – starosta MČ Bratislava-Dúbravka
Zamestnanie

Od 2014 – starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Od 1994 – Gymnázium Bilíkova, učiteľ (2008 – 2014 zástupca riaditeľa)

Vzdelanie
  • 1978 – 1986 – ZŠ Beňovského
  • 1986 – 1990 – Gymnázium Bilíkova
  • 1990 – 1995 – UK, Prírodovedecká fakulta, Mgr.
  • 1998 – 2000 – UK, Prírodovedecká fakulta, RNDr.
Záľuby

rodina, šport, hudba, záhrada

Menu