Mário Borza

Kandidát na miestneho poslanca

+421 904 608 651
Narodený v roku 1986
Komunálna politika

2014/2018: Komisia športu: podpredseda komisie športu

 • spolupráca so športovými klubmi a organizáciami pôsobiacimi v katastri mestskej časti,
 • podpora pri organizovaní športových udalostí v rámci mestskej časti,
 • iniciovanie workshopov pre základné školy prostredníctvom miestnych športových klubov.

2014/2018: Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku: člen komisie

 • starostlivosť o zeleň, výruby a orezy stromov, doplnenie odpadkových košov a košov na exkrementy podľa podnetov zo strany obyvateľov,
 • nahlásenie vypršaných STK a EK a nepojazdných motorových vozidiel a vrakov zo strany obyvateľov,
 • revitalizácia detských ihrísk podľa spádovej oblasti.

2014/2018: Ďalšie aktivity

 • vybudovanie nového detského ihriska pri ulici Landauová 22 (realizácia 09/2018)
 • veľké parkovisko / vodorovné čiary na Červeňákovej ulici pri Centrum rodiny,
 •  optimalizácia parkovacích miest pri Batkovej ulici (trávnatý kruhový objazd) projekt nakreslený,
 •  spomaľovač na ceste pri ulici Landauová 8-10,
 • osadenie stĺpikov pri materskej škôlke na Bazovského ulici,
 • rozšírenie plota v materskej škôlke na Bazovského ulici,
 • iniciovanie vzdelávacej aktivity s názvom “Ekologická maľovanka“, jej výroba a distribúcia do všetkých materských škôlok v pôsobnosti mestskej časti
 • osadenie stĺpikov pri VUB, Tesco Express, pri semaforoch vedľa lekárni U Kozmu a Damiána plus pri reštaurácii Gregory, osadenie zákazovej značky pri Lekárni Max (v riešení
 • iniciovanie vzdelávacej aktivity s názvom “Finančná gramotnosť“ pre základné školy (prvý aj druhý stupeň) v pôsobnosti mestskej časti. Aktivita prebehla na ZŠ Beňovského,
 • oprava a výmena opotrebovaných chodníkov,
 • v organizačnom poriadku osvetlenie multifunkčného ihriska na Valachovej ulici pre verejnosť (mimo rezervačných hodín) bez poplatku,
 •  

Všetky vyššie uvedené aktivity by nebolo možné vykonať bez podpory vedenia mestskej časti, jednotlivých oddelení a pracovníkov miestneho úradu a rovnako aj kolegov z poslaneckého klubu.

Zamestnanie

01/2017: Volkswagen Slovakia, a.s., Jána Jonáša 1, Bratislava   Oblasť výroby vozidiel / Finish centrum: oddelenie exportné trhy

04/2013: Volkswagen Slovakia, a.s., Jána Jonáša 1, Bratislava ,  Oblasť logistiky: oddelenie dispozície a montáž

2007/2008: Cestovná kancelária Satur, Miletičova 1, Bratislava Delegát a sprievodca cestovnej kancelárie: Destinácia Grécko / Parga

Vzdelanie

2009/2014: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava    Obchodná fakulta / inžinierske štúdium, odbor: marketingový manažment

09/2012-02/2013: Študijná stáž Erasmus, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Doggenriedstrasse, 88250 Weingarten   Obchodná fakulta / bakalárske štúdium, odbor: podnikanie a cestovný ruch

03-05/2010: Pracovná stáž vo firme Internationaler Bund Stuttgart, Heusteigstrasse 90-92, 70180 Stuttgart                                                                                                                         2005/2007: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava: odbor manažment

2002/2005: Stredné odborné učilište, Mikovíniho 1, Bratislava: odbor kuchár / čašník

Záľuby

šport, knihy, životopisné filmy a prírodopisné dokumenty

Menu