Marián Takács

Kandidát na miestneho poslanca

+421 905 406359
Narodený 1979
Komunálna politika

December 2010 – December 2014

  • Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
  • Predseda komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
  • Člen ekonomickej komisie

 

December 2014 – December 2018

  • Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
  • Člen miestnej rady
  • Člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
  • Člen komisie školstva a mládeže
Zamestnanie

Marec  2018 – Súčasnosť

Preventivár požiarnej ochrany obce Mč Bratislava – Dúbravka

Člen Dobrovoľného požiarneho zboru obce Mč Bratislava – Dúbravka

 

Január  2017 – Súčasnosť

Technik požiarnej ochrany, technik BOZP

Falck Fire Services, a.s., Galvániho7/D, Bratislava

 

Január  2016 – Marec 2017

SZČO – Technik požiarnej ochrany, technik BOZP

 

Január 2015 – November 2015

Vedúci správy objektov

Bytkomfort-BA, a.s. , Železničiarska 13, Bratislava

 

Január 2013 – október 2014

Manažér správy nehnuteľností

Contesta s.r.o., Vyšehradská, Bratislava

 

Máj 2011 – jún 2012

Key Account Manager v oblasti prepravy a spracovania hotovosti

G4S Secure Solutions, a.s, Vajnorská, Bratislava

 

Apríl 2010 – marec 2011

Špecialista retail/SME klientov

ČSOB, a.s., Nám. SNP, Bratislava

 

Apríl 2009 – Marec 2010

Špecialista SME klientov

Názov a adresa zamestnávateľa              Volksbank Slovensko, a.s. – Vysoká, Bratislava

 

Júl 2008 – január 2009

Vzťahový manažér školiaceho strediska

PosAm,s.r.o. – Odborárska, Bratislava

 

December 2002 – jún 2008

Osobný bankár pre IP klientov, Finančný poradca, Business poradca

Tatrabanka,a.s. – Hodžovo nám.

Vzdelanie

2016

Bezpečnostný technik

Inštitút bezpečnosti práce

Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika

Poučená osoba  §20 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Potvrdenie o absolvovaný kurzu prvej pomoci

 

2015

Technik požiarnej ochrany

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 

2017 – Súčasnosť

Požiarna ochrana a bezpečnosť

Technická univerzita vo Zvolene

 

1993-1997

Technická diagnostika

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr.. Bratislava

4.ročné štúdium ukončené maturitou

 

1985-1993

Základná škola, Bratislava-Dúbravka

Menu