Marián Bohunský

Kandidát na miestneho poslanca

+421 903 762 735
Komunálna politika

V rámci 29 ročných pracovných a iných odborných skúseností pravidelný kontakt s volenými zástupcami verejnej správy (členovia Komise kultúry a športu, zamestnanci mestských častí, Magistrátu hl. mesta, zamestnanci mestských príspevkových organizácií, Mestskej polície, BKIS a pod.) ako aj štátnej správy.

Zamestnanie

1989 – 2018- Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len STARZ ) v pracovných pozíciách:

-2011 – 2018 podnikové riaditeľstvo STARZ, ekonomické oddelenie, komplexné zabezpečenie účtovníckych agend, elektronické trhovisko a zabezpečovanie dokladov k verejnému obstarávaniu,

-2007 – 2011 vedúci prevádzky Areál zdravia Zlaté piesky ( ďalej len AZ Zlaté piesky ), Plaváreň Pasienky, Sauna Neptún, Kúpalisko Rača a Krasňany,

-1997 – 2007 vedúci prevádzky AZ Zlaté piesky,

-1996 – 1997 vedúci prevádzky AZ Zlaté piesky a Športová hala a Zimný štadión Harmincova,

-1992 – 1996 vedúci prevádzky Letné kúpalisko Zlaté piesky,

-1991 – 1992 zástupca vedúceho strediska Zlaté piesky,

-1989 – 1991 asistent vedúceho strediska:

na týchto pozíciách som zabezpečoval komplexné riadenie, koordinovanie a organizovanie uvedených prevádzkových jednotiek s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov ( od 30 do cca. 150 zamestnancov ) v prevádzkovej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení. Organizačne som zabezpečoval športové podujatia organizované STARZ-om ako aj kultúrno-spoločenské podujatia na stredisku Zlaté piesky s návštevnosťou od 1000 – 20 000 návštevníkov podľa charakteru akcie.

 

Iné odborné skúsenosti:

1989 – 1992-  SZČO – podnikanie v oblasti prevádzkovania športových zariadení a poskytovanie občerstvenia prevádzka Tenisové kurty na Sokolíkovej ul., Dúbravka

1983 – 1989  Bratislavská hokejbalová liga – člen predsedníctva,  predseda disciplinárnej komisie, hokejbalový rozhodca, v roku 2014 ocenený Slovenskou hokejbalovou úniou za

rozvoj a založenie hokejbalu na Slovensku.

Vzdelanie

1985 – 1989 – VŠE – Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví odbor „Ekonomika priemyslu“

1980 – 1984-  Gymnázium Bilíkova, Bratislava, Bilíkova ul. 24.

 

Doplnkové vzdelanie:

2014 – Inštitút pre verejnú správu – Seminár “Zadávanie zákaziek od A po Z podľa § 9 ods. 9 ZoVO a podlimitné zákazky bez a s využitím elektronického trhoviska“

1998 – Vodná záchranná služba SČK – Seminár „Zodpovednosť  za prevádzkovanie vodných plôch, otvorených a zakrytých termálnych kúpalísk a bazénov prístupných verejnosti“

1991 – 1992 – MANAGER SCHOOL, s.r.o. – ročné štúdium „Management a marketing podniku“.

Záľuby

šport (v rokoch 1983 – 1986 aktívne futbal Slovan Dúbravka, rekreačne tenis, plávanie, volejbal, basketbal, lyžovanie), chalupárčenie (hubárčenie, turistika,  detektívky)

Menu