Mária Belicová

Kandidát na miestneho poslanca

Narodená v roku 1982, vydatá
Komunálna politika
Zamestnanie

od roku 2006 obchodný a personálny manažér

Vzdelanie

1989- 1996  Základná škola ul. Jahodnícka, Martin

1996- 2000  Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha, Martin

2000- 2006 EBF Univerzita Komenského v Bratislave

Ludwig-Maximilians- Universität München

ETF Univerzita Karlova v Prahe

Záľuby

rodina, umenie, šport

Menu