Juraj Štekláč

Kandidát na miestneho poslanca

Som lekár. Vo svojej odbornosti sa venujem internej medicíne a endokrinológii.
Som konziliárom pre endokrinológiu a špecialistom v sonografii štítnej žľazy.

Nakoľko mi nie sú ľahostajné veci v mojom okolí, rozhodol som sa vstúpiť do verejného života. V roku 2014 som sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva v bratislavskej Dúbravke.

Narodil som sa v roku 1970 v Trnave ako prvorodený z 3 detí v rodine stredoškolskej profesorky a vysokoškolského učiteľa. Absolvoval som Základnú školu na Batkovej ulici v Dúbravke, chodil som tam do hudobnej školy, kde som sa venoval hre na zobcovu a priečnu flautu a na fanfáru. Hrával som basketbal za Inter Bratislava, venoval som sa aj iným športom, hlavne vodným a lyžovaniu.

V roku 1985 som absolvoval triedu so zameraním na matematiku Gymnázium A. Markuša (terajšie Gymnázium Grösslingova), ktoré bolo známe svojím príklonom k slobodnému a kritickému mysleniu.

V roku 1988 som začal študovať na lekárskej fakulte. V novembrovej revolúcii v roku 1989 som sa zúčastnil na prodemokratickom hnutí.

V roku 1995 som nastúpil na Interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, kde som sa zoznámil nielen s prácou lekára, ale aj s úlohou cirkevných nemocníc v systéme zdravotnej starostlivosti. Venoval som sa tu tiež práci na jednotke intenzívnej starostlivosti a práci na oddelení paliatívnej onkológie.

Verejné funkcie
 • od r. 2014 som poslancom Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka
 • som predsedom Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
 • som členom Kultúrnej komisie
Zamestnanie
 • internista – endokrinológ, špecialista v sonografii štítnej žľazy (I. Interná klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Bratislava)
 • konziliár pre endokrinológiu, špecialista v sonografii štítnej žľazy (Univerzitná nemocnica Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica, pracovisko Podunajské Biskupice)
Vzdelanie
 • postgraduálne vzdelanie: jún 2016 – úspešné ukončenie štúdia odborníka na riadenie v zdravotníctve – Master of Public Health – MPH
 • december 2010 – úspešné ukončenie doktorandského štúdia vo vnútornom lekárstve – PhD.
 • október 2007 – certifikát International Osteoporosis Foundation (IOF) v osteoporóze a denzitometrii s úspešným vykonaním IOF testu
 • január 2005 – špecializačná skúška z vnútorného lekárstva 2. stupňa, resp. EU diplom vo vnútornom lekárstve (atestácia)
 • 2004 – kvalifikačná skúška v sonografii štítnej žľazy
 • 2001 – špecializačná skúška z endokrinológie (atestácia)
 • 1998 – špecializačná skúška z vnútorného lekárstva 1. stupeň (atestácia)
 • 1996-1997 – Škola zdravotníckeho manažmentu za účasti holandských lektorov, Health Management School Bratislava
 • MEDICINAE UNIVERSAE DOCTOR (MUDr.) 12.07.1995
  1989-1995 – Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
 • 1989 – maturita, Gymnázium, ul. Červenej armády (teraz Grösslingova), Bratislava
Záľuby

Vo voľnom čase sa venujem čítaniu, cestovaniu, ekonómii, sociálnej ekonómii, štúdiu rozhodovania, športu, hudbe a umeniu.

Menu