Juraj Káčer

Kandidát na mestského poslanca
Kandidát na miestneho poslanca

Som otcom dvoch detí, Dorotky a Jurka. Vyštudoval som ekonómiu.

Narodil som sa v Bratislave a celý život som prežil v mestskej časti Dúbravka, kde aj momentálne trávim najviac času, či už v práci alebo so svojou rodinou. Na detstvo prežité v Dúbravke mám len tie najlepšie spomienky.

Už pri štúdiu na vysokej škole ma zaujímalo fungovanie verejnej správy, resp. samospráv ako menších a adresných celkov.

Pred siedmimi rokmi som sa rozhodol aktívne podieľať aj na smerovaní Dúbravky. Mal som pocit, že sa život a charakter zelenej a čistej mestskej časti pomaly vytráca. Veľmi by som si želal, aby aj moje deti zažili aspoň čiastočne takú Dúbravku, ako si ju pamätám zo svojho detstva.

Nechcem však nečinne sedieť a spomínať, ale minimálne sa pokúsiť o zmenu svojho okolia.

Verejné funkcie
  • od roku 2016 som členom výkonnej rady nadácie Cvernovka za Bratislavský samosprávny kraj
  • od roku 2014 som poslancom mestského zastupiteľstva za MČ BA – Dúbravka
  • od roku 2010 som poslancom miestneho zastupiteľstva v mestskej časti BA – Dúbravka
  • od roku 2013 som poslancom Bratislavského samosprávneho kraja
Zamestnanie
  • projektový manažér v spoločnosti Cabernetfinance a.s.
  • člen dozornej rady KSP s.r.o za hlavné mesto BA
  • člen dozornej rady BVS a.s za hlavné mesto BA
Vzdelanie
  • Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta v Bratislave, špecializácia na regionálny rozvoj
  • Gymnázium Bilíkova v Bratislave
  • ZŠ Batkova v Bratislave
Záľuby
deti Dorotka a Jurko, komunálna politika, šport (cyklistika, beh, futbal, hokej, tenis, squash), mesto Bratislava
Menu