Ján Palárik

Kandidát na miestneho poslanca

63 - ročný, strojný inžinier,
Komunálna politika

Poslanec miestneho zastupiteľstva v Dúbravke od decembra 2017; člen ekonomickej komisie; zároveň sa zúčastňujem aj na akciách poriadaných bezpečnostnou komisiou, snažím sa byť aktívny aj v ostatných činnostiach spoločenského života v prospech obyvateľov Dúbravky.

Zamestnanie
  • 1974 – 1981 – technik, technológ a konštruktér v Bratislavských automobilových      závodoch, š. p. Bratislava
  • 1981 – 2004 – štátny zamestnanec Ministerstva vnútra SR, Ministerstve dopravy SR a Ministerstva financií SR
  • 2004 – 2010 – kontrolór na Ministerstve školstva SR a Ministerstve výstavby SR
  • 2010 – 2013 – SZČO verejné obstarávanie
  • 2013 – doteraz zamestnanec vo verejnej správe; t. č. Slovenská správa ciest IVSC     Bratislava – referent verejného obstarávania
Vzdelanie

absolvent Strojníckej fakulty STU Bratislava, odbor manažment strojárskych podnikov

Plány na roky 2018-2022
  • presadzovať  všetko, čo bude v prospech mladých rodín, seniorov, sociálne slabších skupín,  ako aj v oblasti školstva a bezpečnosti občanov.
  • dôsledné dodržiavanie územného plánu, nepodporovať zámeny pozemkov a iných nehnuteľností bez predchádzajúcej verejnej diskusie k danému problému.
  • z pozície nezávislého poslanca kontrolovať využívanie verejných financií tak, aby tieto boli vynakladané účelne, transparentne, na základe prehľadného verejného obstarávania.
  • presadzovať a podporovať, aby boli vytvorené podmienky, napríklad na zber a separovanie druhotných surovín. Za tým účelom vytvoriť v nevyužívaných priestoroch obce zberný dvor a dielňu a  vytvoriť tak možnosť udržiavať pracovné návyky. Cieľom bude takto vytriedené materiály predať a získané finančné prostriedky použiť na vytvorenie trvalých pracovných miest.
  • Transparentnosť, slušnosť, boj proti korupcii a klientelizmu je to, čo sa budem snažiť presadzovať.
Záľuby

vysokohorská turistika, poľovníctvo, záhradka

Menu