Dávid Béreš

Kandidát na miestneho poslanca

+421 910 666 522
Komunálna politika
Zamestnanie

2018 – Justicia Legis s.r.o.

právnik

podávanie stanovísk k zmluvnými dokumentom, ich príprava a analýza,

komunikácia so súdmi a inými štátnymi orgánmi, zastupovanie zamestnávateľa na

súde a pri rokovaní so zmluvnými stranami, iná právna agenda

 

2016 – 2017 Ministerstvo spravodlivosti SR

právnik

Vypracovanie zmlúv, podávanie stanovísk k zmluvám, spolupráca pri tvorbe

legislatívnych opatrení, zastupovanie zamestnávateľa pri rokovaní so zmluvnými

stranami a v konaní pred súdmi, posudzovanie a návrhy právnych predpisov, ich

súlad s ďalšími právnymi predpismi.

 

2014 – 2016 Ius Aegis s.r.o.

právny asistent

komunikácia so súdmi, asistencia pri vypracovaní právnych analýz, koncipovanie

jednoduchších právnych dokumentov, administratívna podpora advokátom

 

2013 – 2014 Finančná správa SR

samostatný colný referent

administratíva, jednoduché právne analýzy z oblasti daňového a finančného práva

Vzdelanie

2017 – 2018  – Cambridge College International of Sydney

Certificate of General English ( upper – intermediate )

 

2016 – 2017 Paneurópska vysoká škola – Fakulta Práva

rigorózne konanie

 

2014 – 2016 Paneurópska vysoká škola – Fakulta Práva

druhý stupeň vysokoškolského štúdia

 

2011 – 2014 Paneurópska vysoká škola – Fakulta Práva

prvý stupeň vysokoškolského štúdia

Záľuby

Predseda občianskeho združenia – Ochrana práv občana (ochrana porušených alebo ohrozených práv občanov SR).

Kandidát na poslanca do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja pre voľby v roku 2017 za Hnutie SME RODINA, kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva MČ – Dúbravka pre voľby v roku 2018 za Hnutie SME RODINA, člen pracovnej skupiny ( justícia a právny štát ) v rámci Hnutia SME RODINA, člen Hnutia SME RODINA.

Ďalšie prehlbovanie odborných znalostí, najmä z trestného, občianskeho a obchodného práva, angažovanie sa v politike a v treťom sektore, spolupráca so združeniami v rámci tretieho sektora, právna literatúra, šport.

Menu