Branko Semančík

Kandidát na miestneho poslanca

+421 905 723 873
Narodený v roku 1971
Komunálna politika
  • aktuálne som poslancom mestskej časti Dúbravka, predsedom Komisie športu
  • z pozície poslanca sa aktívne zapájam hlavne do organizovania a podpory športových aktivít v našej mestskej časti v kategóriách od najmenších až po seniorov
  • zaujímam sa o stav športovísk v našej mestskej časti, od základných škôl až po priestory na športovanie pre širokú verejnosť
  • v uvedenej práci by som veľmi rád pokračoval, mám kopec nových nápadov s ktorými som sa stretol pri svojich aktivitách a veľmi rád by som ich ponúkol našej mestskej časti
  • taktiež ma zaujíma každodenný život Dúbravčanov a veľmi rád prispejem k skvalitneniu života a podmienok v našej mestskej časti
Zamestnanie

– dlhodobo pracujem v športe, momentálne ako riaditeľ hokejového klubu v Dúbravke

– vďaka svojim skúsenostiam som bol členom organizačného výboru MS v hokeji, ktoré sa v roku 2011 uskutočnili na Slovensku

– momentálne som opäť členom organizačného výboru MS, ktoré sa v roku 2019 opäť uskutočnia na Slovensku

Vzdelanie
  • materskú školu som navštevoval na Cabanovej ul. a základnú školu na vtedajšej Krajňákovej ul. v Dúbravke (dnes ulica Pri kríži)
  • vyštudoval som dopravnú školu a absolvoval som dvojročné štúdium na FTVŠ
Menu