Alexej Dobroľubov

Kandidát na miestneho poslanca

Komunálna politika

December 2014 – súčasnosť – poslanec miestneho zastupiteľstva  mestskej častu Bratislava – Dúbravka

 • Príprava VZN,
 • Povinnosti, ktoré ukladá zákon o obecnom zradení
Zamestnanie

August 2018 – súčasnosť – Expert Inštitútu zamestnanosti

Júl 2017  – súčasnosť-  Manažér volebných kampaní vo voľbách do VÚCkomunálnych volieb.

Júl 2017 – súčasnosť  – PR manažér pre korporátnych klientov

 • Digitálny marketing
 • Media relations
 • Tvorba PR stratégií

 

Január 2017 – jún 2017                                        Slovenská pošta a.s.

Manažér internej komunikácie

 • Písanie článkov
 • Príprava interných časopisov

 

Máj 2015 – december 2016                                  PR agentúra CIV

 • Písanie článkov, tlačových správ
 • Tvorba mediálnych stratégií
 • Komunikácia s novinármi
 • Sociálne médiá

 

Hlavné činnosti:

 • mediálny konzultant OZ SaPA (2015/2016)
 • mediálny konzultant pre moderné odbory Volkswagen
 • mediálny konzultant pre Lekárske odbory

 

 

Október 2012 – december 2014                          Hnutie NOVA

 • PR komunikácia, podklady
 • Komunikácia s regionálnymi štruktúrami
 • Príprava ekonomických odborných podkladov
 • Tvorba a vedenie databázy hnutia NOVA

 

Január 2012 – august 2012                                 Tatrabanka – Privat banking

                                                                                  Trainee

 • Komunikácia s privátnymi klientami
 • Realizácia pokynov na burze

 

Január 2012 – august 2012                                 Miestny úrad Staré Mesto

                                                                                  Projektový koordinátor

 • Príprava projektovej dokumentácie
 • Realizácia tvorby projektu
 • Monitorovanie grantových schém

 

Apríl 2011 – marec 2012                                       NR SR

Asistent poslankyne Tatiany Rosovej

 • Príprava pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do legislatívneho konania
 • Rešerše a analýzy materiálov NR
 • Monitoring médií
 • Preklady odborných materiálov z AJ do SJ
 • Vedenie poslaneckej kancelárie
 • Tvorba a riadenie kampane na Facebook-u
Vzdelanie

2013 – 2015 Univerzita Komenského Fakulta managementu – Financie a marketing

2008  – 2013 Ekonomická univerzita v Bratislave – Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, NHF, Poisťovníctvo

2004 – 2008  Matematické Gymnázium Grösslingová – Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

 

Certifikáty

2017- CFA level I (passed 6/2017)

2009 – 2011- Österreich Institut – nemecký jazyk – Baštová 9, 811 03 Bratislava

Certifikát: OI A2

2007 – 2008 – Royal school –  anglický jazyk Trenčianska 53, 821 09 Bratislava Certifikát: RS B2

Menu